Usługi

Zakres czynności dokonywanych przez notariusza określa ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku, jedn. tekst (Dz.U. Nr 22, poz. 91 z poźn. zm). Zgodnie z ustawą notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, a czynności notarialne dokonane przez niego zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Notariusz dokonuje między innymi następujących czynności:

  • sporządza akty notarialne
  • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia
  • sporządza poświadczenia
  • doręcza oświadczenia
  • spisuje protokoły
  • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
  • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
  • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

Pośród aktów notarialnych notariusze Kancelarii notarialnej sporządzają między innymi umowy sprzedaży, darowizny, zamiany nieruchomości gruntowych, zabudowanych i niezabudowanych oraz lokalowych i spółdzielczych praw do lokali.

Przed sporządzeniem czynności notarialnej uprzejmie prosimy o kontakt (najlepiej osobisty) w celu przedłożenia niezbędnych dokumentów i należytego przygotowania umowy. Przy dokonywaniu czynności niezbędny jest dokument tożsamości stron.

Fotolia_70001343_Subscription_XL